BAGAJ TRAKTÖRÜ VE UÇAK ÇEKİCİSİ (PUSHBACK) SİMULATÖRÜ

Simülatör sistemi ile teorik olarak sınıf eğitimlerinde alınan bilgilerin şoför adaylarınca pratik olarak uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Simülatör sistemi ile,

  • Şoför adaylarının apronu tanıması ve apron koşullarına daha hızlı uyum sağlaması,
  • Sürekli ve anında geri bildirim ile bilgilerinin pekiştirilmesi,
  • Farklı çevresel ve meteorolojik şartlarda uygulama yapabilmesi,
  • Aracı henüz tanımamalarından dolayı olabilecek kaza riskinin minimuma indirgenmesi,
  • Eğitim esnasında oluşan yakıt ve araç amortisman maliyetlerinin ortadan kaldırılması,
  • Eğitim sürecinin takibi ve raporlanması hedeflenmektedir.